Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναπαράσταση αυτού του ιστότοπου ή προϊόντος και των δυνατοτήτων του. Παρόλο που ο κλάδος αυτός είναι ένας από τους λίγους όπου μπορεί κανείς να γράψει τη δική του επιταγή όσον αφορά τα κέρδη, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσετε χρήματα χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τις ιδέες σε αυτά τα υλικά.

Παραδείγματα σε αυτά τα υλικά δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως υπόσχεση ή εγγύηση των κερδών. Το δυναμικό κέρδους εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν μας, τις ιδέες, τις τεχνικές και την προσπάθεια που αναπτύσσεται. Δεν το θεωρούμε ως ένα “πλουσιό σχέδιο”

Το επίπεδο επιτυχίας σας στην επίτευξη των αποτελεσμάτων που αξιώνουμε στα υλικά μας εξαρτάται από το χρόνο που αφιερώνετε στο πρόγραμμα, τις ιδέες και τις τεχνικές που αναφέρονται, τη γνώση και τις διάφορες ικανότητες. Δεδομένου ότι αυτοί οι παράγοντες διαφέρουν ανάλογα με τα άτομα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιτυχία ή το επίπεδο εισοδήματός σας.

Οποιεσδήποτε απαιτήσεις εισοδήματος ή αποτελέσματα για την πώληση προϊόντων στο Amazon δεν είναι εγγυημένα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να βάλει την απαιτούμενη προσπάθεια. Λόγω του γεγονότος ότι ο προμηθευτής των υλικών δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσπάθεια του χρήστη, η επιτυχία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ρητά.

Οποιεσδήποτε αξιώσεις επιτυχίας και εισοδήματος από διαφημίσεις που χρησιμοποιούν το Google Adsense δεν είναι εγγυημένες. Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που παρέχονται στα υλικά ή να έχει πρακτική γνώση άλλων μεθόδων εκτός των υλικών. Λόγω της έλλειψης ελέγχου ο προμηθευτής των υλικών έχει στο χρήστη που βάζει την προσπάθεια, οι απαιτήσεις εισοδήματος Adsense δεν είναι επίσης εγγυημένη.

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με το εισόδημα θυγατρικών ή την επιτυχία ως θυγατρική δεν είναι επίσης εγγυημένη. Ο χρήστης των υλικών είναι υπεύθυνος για την επιτυχία ή την έλλειψή του, ακολουθώντας οποιεσδήποτε τεχνικές που έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ θυγατρικών.

Τα υλικά στο προϊόν μας και στον ιστότοπό μας ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που περιλαμβάνουν ή βασίζονται σε δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης κατά την έννοια της πράξης μεταρρύθμισης των δικαστικών υποθέσεων του 1995. Οι μελλοντικές δηλώσεις δίνουν τις προσδοκίες ή τις προβλέψεις μας για μελλοντικά γεγονότα.

Μπορείτε να προσδιορίσετε αυτές τις δηλώσεις από το γεγονός ότι δεν σχετίζονται αυστηρά με ιστορικά ή τρέχοντα γεγονότα. Χρησιμοποιούν λέξεις όπως “προβλέπουν”, “εκτιμούν”, “αναμένουν”, “σχέδιο”, “σκοπεύουν”, “πιστεύουν”, “σχέδιο” και άλλες λέξεις και όροι παρόμοιου νόμου σε σχέση με μια περιγραφή των πιθανών κερδών οικονομική απόδοση.

Οποιαδήποτε και όλες οι μελλοντικές δηλώσεις εδώ ή σε οποιοδήποτε από τα υλικά πωλήσεών μας αποσκοπούν να εκφράσουν τη γνώμη μας σχετικά με τις δυνατότητες κέρδους. Πολλοί παράγοντες θα είναι σημαντικοί για τον προσδιορισμό των πραγματικών αποτελεσμάτων σας και δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι θα επιτύχετε αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που έχουμε ή οποιαδήποτε άλλη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα επιτύχετε αποτελέσματα από τις ιδέες και τις τεχνικές μας.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους θυγατρικών όπου ο διαφημιζόμενος / δημιουργός κερδίζει προμήθεια αν αγοράσετε το προϊόν. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να έχει συνδέσμους με τα προϊόντα της Amazon ως συνεργάτη ή / και μπορεί να αποφέρει έσοδα αν οποιοσδήποτε επισκέπτης κάνει κλικ σε διαφημίσεις που παρουσιάζονται από το Google Adsense ή οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό πρόγραμμα με βάση τα συμφραζόμενα. Οι συνδέσεις συνεργατών από ιστότοπους όπως το clickbank ή το shareasale ή οποιοσδήποτε άλλος ιστότοπος ενδέχεται να είναι παρόντες και ο κάτοχος του ιστότοπου ενδέχεται να κερδίσει προμήθειες συστήνοντας προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα αποτελέσματα ποικίλλουν και, όπως και με οποιαδήποτε χρηματική ευκαιρία, θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερα ή λιγότερα. Η επιτυχία σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρηματική ευκαιρία είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, του χρόνου και πολλών άλλων παραγόντων. Δεν υπάρχουν ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις εισοδήματος από τη διεύθυνση https://juxdoit.com.